SEZON 2019/2020

KOMUNIKAT POCZĄTKOWY

I Ustalenia ogólne

1. WZBS w Łodzi jest organizatorem rozgrywek III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski 2019/20 na podstawie punktu 2.5 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski (http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp).
2. W III lidze występuje 16 drużyn.
3. W początkowej części sezonu (zjazdy 1-3) rozgrywane są mecze 20-rozdaniowe w dwóch segmentach po 10 rozdań. W końcowej (zjazdy 4-6) - mecze 60-rozdaniowe w 6 segmentach po 10 rozdań (ale kapitanowie zainteresowanych Drużyn mogą w porozumieniu z sędzią skrócić dystans, zmniejszając liczbę zaplanowanych segmentów).
4. Mecze 20-rozdaniowe są rozgrywane na IMP z przeliczeniem na VP według skali ułamkowej 20:0 (http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/tabele_vp.pdf). Mecze 60-rozdaniowe - na IMP bez przeliczania na VP.
5. Oficjalnym żródłem danych wykorzystywanych do obliczania wyników meczu są zapisy wprowadzone do urządzeń Bridgemate. Za ich poprawność odpowiadają obie pary. Jest wskazane, by po zakończeniu gry w każdym segmencie przedstawiciele drużyn sprawdzali poprawność wyników.
6. Błąćw zapisie może zostać poprawiony, o ile jego wystąpienie zostanie zgłoszone sędziemu komputerowemu najpóźniej 2 dni po odpowiednim zjeździe (tj. do najbliższego wtorku).
W sobotnich meczach fazy pucharowej czas ten zostaje skrócony do godziny po zakończeniu gry.
7. Składy Drużyn w każdym segmencie są zgłaszane za pomocą urządzeń Bridgemate. Nie prowadzi się protokołów w wersji papierowej. Sędzia powinien każdorazowo sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z B'59 Regulaminu Zawodów PZBS (http://stara.pzbs.pl/komunikaty/r2005/RegulamZawodow.pdf) zawodnicy drużyny gości powinni jako pierwsi zająć miejsca przy stole przed pierwszą połową meczu, gospodarzy - przed drugą.
W meczach fazy pucharowej obowiązuje procedura opisana w Regulaminie Zawodów PZBS, chyba że kapitanowie drużyn nie zgłoszą się przed rozpoczęciem meczu do sędziego celem przeprowadzenia losowania - wówczas obowiązuje tzw. ślepy line-up.
8. Zawodnicy powinni zająć miejsca przy stołach niezwłocznie po wydaniu odpowiedniego polecenia przez sędziów. Spóźnienia mogą podlegać karom proceduralnym.
9. W trakcie trwania segmentu zawodnicy nie powinni oddalać się od stołu. Łamanie tej zasady może podlegać karom proceduralnym.
10. Poniżej podano orientacyjny harmonogram zjazdu. W zależności od tempa gry sędziowie są upoważnieni do jego modyfikacji w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia zawodów; szczegóły ewentualnych zmian będą komunikowane na bieżąco.

II Schemat rozgrywek

1. W trakcie pierwszych trzech zjazdów drużyny rozegrają 15 meczów systemem każdy z każdym.
2. W ramach zjazdów czwartego, piątego i szóstego zostanie rozegranych pięć etapów 60-rozdaniowych meczów (jeden etap każdego dnia, etapy są poniżej oznaczone A, B, C, D, E).
3. Carry over w IMP jest wyliczane na podstawie różnicy VP zdobytych przez rywalizujące drużyny w pierwszych trzech zjazdach; różnicę tę mnoży się przez 0,5.
Jeśli wyliczone w ten sposób carry over jest wyższe niż 20 IMP, przyjmuje się wartość 20 IMP.
4. Jeśli mecz zakończy się remisem, za jego zwycięzcę uważa się drużynę, której przysługiwało carry over.
5. Gdy dwie lub trzy drużyny kończą sezon tym samym etapem, podział należnych im miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie miejsc zajmowanych na koniec trzeciego zjazdu.
6. Przebieg poszczególnych etapów jest określony następująco (używane tu określenia "drużyny z miejsc" odnoszą się do miejsc zajmowanych na koniec trzeciego zjazdu; oznaczenia A1 itd. można znaleźć na schemacie graficznym):
A1) Drużyny z miejsc 1-2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca przechodzi do meczu C1, przegrany - do B1.
A2) Drużyny z miejsc 5-7 grają przeciwko drużynom z miejsc 8-10. Zwycięzcy przechodzą do meczu B1, przegrani - do B2.
A3) Drużyny z miejsc 11-12 grają przeciwko sobie. Zwycięzca przechodzi do meczu B2, przegrany - do C2.
A4) Drużyny z miejsc 13-14 grają przeciwko drużynom z miejsc 15-16. Zwycięzcy przechodzą do meczu B3, przegrani - do B4.
B1) Przegrany z meczu A1 oraz drużyny z miejsc 3-4 grają przeciwko zwycięzcom meczów A2. Zwycięzcy przechodzą do meczu C1, przegrani kończą sezon na miejscach 5-7.
B2) Przegrani z meczów A2 oraz zwycięzca meczu A3 grają przeciwko sobie. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 8-9, przegrani przechodzą do meczu C2.
B3) Zwycięzcy meczów A4 grają przeciwko sobie. Zwycięzca przechodzi do meczu C2, przegrany - do D2.
B4) Przegrani z meczów A4 grają przeciwko sobie. Zwycięzca przechodzi do meczu D2, przegrany kończy sezon na miejscu 16.
C1) Zwycięzca meczu A1 oraz zwycięzcy meczów B1 grają przeciwko sobie. Zwycięzcy przechodzą do meczu D1, przegrani kończą sezon na miejscach 3-4.
C2) Przegrani z meczów B2, przegrany z meczu A3 oraz zwycięzca meczu B3 grają przeciwko sobie. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 10-11, przegrani przechodzą do meczu D2.
D1) Zwycięzcy meczów C1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon jako mistrz III ligi i awansuje do II ligi. Przegrany kończy sezon na miejscu 2.
D2) Przegrani z meczów C2 grają przeciwko przegranemu z meczu B3 i zwycięzcy meczu B4. Zwycięzcy przechodzą do meczu E1, przegrani - do E2.
E1) Zwycięzcy meczów D2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 12, przegrany - na miejscu 13. Mecz zostanie odwołany, jeśli przed jego rozegraniem będzie pewne (na podstawie wyników w II lidze), że obie drużyny utrzymają się w III lidze. W takim przypadku drużyny kończą sezon na miejscach 12-13.
E2) Przegrani z meczów D2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 14, przegrany - na miejscu 15.
7. Pary przeciwników w meczach play-off w grupach 4- i 6-drużynowych są określane na zasadzie wyborów dokonywanych przez uprawnione drużyny:
a) w grupach 6-drużynowych (A2, B1) drużyna z najwyższego miejsca wybiera przeciwnika spośród drużyn z najniższych miejsc, następnie drużyna z drugiego najwyższego miejsca wybiera spośróćdwóch drużyn niewybranych wcześniej;
b) w grupie A4 drużyna z miejsca 13. wybiera spośród drużyn z miejsc 15-16;
c) w grupie B2 najwyżej sklasyfikowana drużyna wybiera spośród trzech pozostałych;
d) w grupie C1 zwycięzca meczu A1 wybiera spośród trzech pozostałych;
e) w grupie C2 drużyna wyżej sklasyfikowana z przegranych meczów B2 wybiera spośród przegranego z meczu A3 i zwycięzcy meczu B3;
f) w grupie D2 drużyna wyżej sklasyfikowana z przegranych meczów C2 wybiera spośród przegranego z meczu B3 i zwycięzcy meczu B4, ale jeśli w meczach D2 przegrały obie drużyny z miejsc 11-12, prawo wyboru ma zwycięzca bezpośredniego meczu pomiędzy nimi (A3).
8. W zależności od liczby drużyn spadających z II ligi prawo do gry w III lidze 2020/21 będą miały drużyny:
a) jeśli żadna nie spadnie - drużyny z miejsc 2-14 III ligi, 1-2 IV ligi oraz zwycięzca barażu pomiędzy 15. drużyną III ligi a 3. drużyną IV ligi;
b) jeśli spadnie jedna - spadkowicz, drużyny z miejsc 2-14 III ligi i 1-2 IV ligi;
c) jeśli spadną dwie - spadkowicze, drużyny z miejsc 2-13 III ligi i 1-2 IV ligi;
d) jeśli spadną trzy - spadkowicze, drużyny z miejsc 2-12 III ligi, zwycięzca IV ligi i zwycięzca barażu pomiędzy 13. drużyną III ligi a 2. drużyną IV ligi.

Terminy zjazdów:
12-13.10.2019
16-17.11.2019
14-15.12.2019
18-19.01.2020
8-9.02.2020
1.03.2020 (tylko mecze o miejsca 12-15)

Harmonogram zjazdu (dla zjazdów 1-3), podano czas rozpoczęcia pierwszej i drugiej połowy meczu:
I mecz: sobota 10:00, 11:30
II mecz: sobota 13:15, 15:20
III mecz: sobota 17:00, 18:30
IV mecz: niedziela 9:30, 11:00
V mecz: niedziela 13:15, 14:45

Harmonogram zjazdu (dla zjazdów 4-6), podano czas rozpoczęcia kolejnych segmentów meczu:
sobota 10:00, 11:30, 13:15, 15:20, 17:00, 18:30
niedziela 9:00, 10:30, 12:15, 14:20, 16:00, 17:30

Przerwa obiadowa - zawsze po połowie rozdań przewidzianych do rozegrania danego dnia.

Lista drużyn uprawnionych do udziału:
1. Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź:,
2. Wtórmex Radomsko,
3. KDK II Kutno,
4. Ekolog Łódź:,
5. Bzura Ozorków,
6. Laser De Lux Łódź: (dawna Olimpia Łowicz),
7. Veolia Łódź:,
8. Bridge Quartet Lechia Tomaszów Mazowiecki,
9. PTC Pabianice,
10. Rondo Łódź:,
11. Huncwot Łódź:,
12. Zdrowie Piast Sieradz,
13. Margo Łódź:,
14. Manilla Brzeziny,
15. Ares Piotrków Trybunalski,
16. KDK III Kutno.

Opłaty

http://lzbs.pl/oplaty.html

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!