OPŁATY STARTOWE SEZON 2019/2020

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składki odprowadzane są w częściach odpowiednio do PZBS i do WZBS (kwoty w nawiasach).

Członek związku, który nie uczestniczy w DMP jest zawodnikiem drużyny singleton.
Składka normalna od zawodnika za rok 2020 – 160 zł (100+60).

SKŁADKI ULGOWE OD ZAWODNIKA

Junior młodszy
zawodnik urodzony w latach 2000 i młodszy
40 zł (25+15)

Junior
zawodnik urodzony w latach 1995 - 1999

90 zł (50+40)
Senior

zawodnik urodzony w latach 1950 - 1954

110 zł (75+35)
Nestor

zawodnik urodzony w roku 1949 i starszy

60 zł (30+30)
Nowy członek PZBS
zawodnik, który nie był członkiem PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat
pierwszy rok 50 zł (30+20)
drugi rok 90 zł (50+40)
Członek honorowy 0 zł

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DRUŻYNOWE

Opłaty startowe od drużyny w rozgrywkach DMP 2019/20

  Ekstraklasa

150 zł +pozostałe do PZBS

  I Liga

150 zł +pozostałe do PZBS

  II Liga

150 zł +pozostałe do PZBS

  III Liga

150 +650 = 800  zł

  IV Liga

150 +350 = 500 zł

UWAGA!
Klubowi zgłaszającemu do rozgrywek III lub IV ligi przynajmniej dwie drużyny przysługuje ulga
w wysokości 50 zł od drużyny.

Przykładowe rozliczenie Drużyna X z IV Ligi

2 zawodników do 20 lat 2 x 40 = 80 zł.
2 seniorów pow. 66 lat 2 x 110 = 220 zł.
2 juniorów od 21 do 25 lat 2 x 90 = 180 zł.
1 nestor pow. 71 lat 1 x 60 = 60 zł.
1 członek honorowy 1 x 0 = 0 zł.
4 opł. normalne 4 x 160 = 640 zł

-------------------------------------------------------

Suma składek zawod. 1180 zł.
Składka za drużynę 150 zł.
Opłata za IV Ligę 350 zł.
   

                                     Razem                        1680 zł.

Termin wpłat za udział drużyny w lidze - najpóźniej w dniu pierwszego zjazdu

Składki zawodnicze za rok 2020 powinny być opłacone:
- przed pierwszym zjazdem danej ligi, jeśli zawodnik nie ma opłaconej składki za rok 2019,
- do końca grudnia, jeśli zawodnik ma opłaconą składkę za rok 2019.

Wpłaty na na konto

WZBS w Łodzi
91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9
Łódź PKO BP SA
41 1020 3352 0000 1302 0088 3355

 

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!