NOWOŚCI CZERWIEC 2024

Poprzedni miesiąc

KOMUNIKAT

Wtorkowy turniej 25.06.2024 TONdance jest odwołany (Sława + mecz reprezentacji Polski).
Następne turnieje gramy w m-cu lipcu, bez zmian.
Zapraszamy WZBS Łódź


ZAWODNICY NASZEGO REGIONU MISTRZAMI EUROPY KOLEJARZY

W czerwcu 2024 r. w Carry le Rouet we Francji odbył się Międzynarodowy turniej brydżowy stowarzyszeń krajowych zrzeszonych w FISAIC - Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych i Intelektualnych Kolejarzy.
Zawody wygrał i zdobył złote medale team reprezentujący Polskę w składzie: Cezary Kanar, Krzysztof Orzechowski, Bogusław Maryńczak, Andrzej Zielński, Damian Trojnara i Zdzisław Stoszek.

Gratulujemy!


Zaproszenie

Zarząd Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego w Łodzi zaprasza
na spotkanie mające na celu wyłonienie delegata sekcji Singleton w dniu 20.06.2024. w CAiR Rondo
( czwartek przed turniejem) przy ul. Limanowskiego 166 o godz.16.30 w pierwszym terminie lub o 17.00
w drugim terminie. Spotkanie ma na celu wyłonienie delegata na Walne Zebranie Delegatów.

Walne Zebranie odbędzie się  06 lipca 2024 roku w klubie SPOŁEM w Łodzi przy ul. Północnej 36
o godz.11.30 w pierwszym terminie lub o 12.00 w drugim terminie.

Zarząd WZBS w Łodzi


Zaproszenie

Zarząd Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego w Łodzi zaprasza na Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze zwołane na wniosek Zarządu WZBS.
Zebranie odbędzie się w dniu 06.07.2024 r. na terenie klubu Społem w Łodzi ul. Północna 36 o godz.11.30. w pierwszym terminie lub o 12.00. w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie  Walnego Zebrania Delegatów WZBS w Łodzi.
2. Powołanie Przewodniczącego obrad.
3. Zatwierdzenie Porządku i Regulaminu obrad.
4. Wybór prezydium, jednej Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej WZBS w Łodzi.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi WZBS w Łodzi.
7. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa WZBS.
8. Wybory Prezesa WZBS.
9. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu WZBS.
10. Wybory członków Zarządu WZBS.
11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej WZBS.
12. Wybory delegatów WZBS na zjazd PZBS.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Zaproszenie oraz Regulamin obrad zostaną przesłane mejlowo do kapitanów drużyn w najbliższym czasie.

Zarząd  ŁZBS


KOMUNIKAT
Łódzka Liga Internetowa wiosna-lato 1/24 (30.04.2024-25.08.2024)
Link do składów drużyn


KOMUNIKAT
Informujemy, że turnieje wtorkowe caffe bistro TONdance w m-cu czerwcu 2024 będą rozgrywane
przy al. Kościuszki 106/116, o godz. 17.30.

Zapraszamy - WZBS Łódź


Składki zawodnicze w roku 2024

Opłata normalna (1959-1998) 230
Junior młodszy (2005 i później) 55
Junior (2004-1999) 130
Senior (1958-1954)   160
Nestor (1953 i wcześniej) 80
Członek honorowy  0
Pierwszy rok*    50
Drugi rok*   90
* zawodnicy, którzy nie byli członkami PZBS min.przez ostatnie 5 lat.
   
Wpisowe za sezon 2023-2024 pozostaje bez zmian:
3 liga 1000
4 liga 500

 

Wpłaty na konto WZBS w Łodzi
PKO BP 41 1020 3352 0000 1302 0088 3355


REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA PODCZAS ZAWODÓW BRYDŻOWYCH
REKOMENDACJE
ETYKIETA

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1,5% swoich podatków. Uzyskane w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!